James 3

1 Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-строга присъда.

2 Защото ние всички грешим в много неща; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.

3 Ето, ние слагаме юзди в устата на конете, за да ни се покоряват, и управляваме цялото им тяло.

4 Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и да се тласкат от силни ветрове, пак с много малко кормило се обръщат накъдето желае кормчията.

5 Така и езикът е малка част, но с големи неща се хвали. Ето, съвсем малък огън, а колко голяма гора запалва!

6 И езикът е огън, светът на неправдата. Между нашите части езикът е, който опетнява цялото тяло и запалва колелото на живота, а сам той се запалва от пъкъла.

7 Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството;

8 но езика никой човек не може да укроти; неудържимо зло е, пълен със смъртоносна отрова.

9 С него благославяме Бога и Отца и с него кълнем хората, създадени по Божие подобие!

10 От същите уста излизат и благословение, и проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така.

11 Изворът изпуска ли от същото отверстие и сладка, и горчива вода?

12 Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата – смокини? Така също и солен извор не може да дава сладка вода.

13 Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва чрез своето добро поведение делата си в кротостта на мъдростта.

14 Но ако в сърцата си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината.

15 Това не е мъдрост, която слиза от горе, а е земна, плътска, дяволска;

16 защото, където има завист и свадливост, там има неуредици и всякакво зло.

17 Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.

18 А плодът на правдата се сее в мир от миротворците.