James 4

1 Откъде произлизат боеве и откъде – разпри между вас? Не оттам ли, от вашите страсти, които воюват в телесните ви части?

2 Пожелавате, но нямате; убивате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите.

3 Просите и не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете за страстите си.

4 Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.

5 Или мислите, че Писанието напразно говори, че Бог до ревност копнее за Духа, който е вселил в нас?

6 Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.“

7 И така, покорете се на Бога. Съпротивете се на дявола, и той ще побегне от вас.

8 Приближете се към Бога, и ще се приближи и Той към вас. Измийте ръцете си, вие грешници, и очистете сърцата си, вие колебливи.

9 Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви – в тъга.

10 Смирете се пред Господа, и Той ще ви възвиси.

11 Не говорете зло един за друг, братя; който злослови брата или съди брат си, злослови закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдия.

12 Има само един Законодател и Съдия, който може да спаси и да погуби; а ти кой си, за да съдиш ближния си?

13 Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще останем там една година, ще търгуваме и ще спечелим –

14 когато вие не знаете какъв ще бъде утре животът ви, защото вие сте пћра, която се явява за малко и после изчезва –

15 вместо да казвате: Ако иска Господ и сме живи, ще направим това или онова.

16 Но сега вие се хвалите във вашата надутост. Всяка такава хвалба е зло.

17 И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, за него това е грях.