James 5

1 Елате сега вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.

2 Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци.

3 Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще изяде месата ви като огън. Вие събирахте съкровища в последните дни.

4 Ето, заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, и от която ги лишихте, вика и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Войнствата.

5 Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато; угоихте сърцата си в ден на клане.

6 Осъдихте, убихте праведния и той не ви се противи.

7 И така, братя, останете търпеливи до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и дълго търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд.

8 Бъдете и вие търпеливи и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи.

9 Не се оплаквайте един от друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратата.

10 Братя, вземете за пример на страдание и на търпение пророците, които говориха в Господното Име.

11 Ето, облажаваме онези, които са останали твърди. Чули сте за твърдостта на Йов и сте видели края от Господа – че Господ е много жалостив и милостив.

12 А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с някоя друга клетва; а нека вашето Да да бъде Да и вашето Не да бъде Не, за да не паднете под осъждане.

13 Страда ли някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления.

14 Болен ли е някой от вас, нека повика старейшините на църквата и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното Име.

15 И молитвата на вярата ще избави страдащия и Господ ще го повдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.

16 И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Много може молитвата на праведния в действието си.

17 Илия беше човек със същото естество като нас; и се помоли с молитва да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца.

18 И пак се помоли, и небето даде дъжд и земята произведе своя плод.

19 Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината и един го обърне,

20 нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.