Jeremiah 13

1 Така ми каза ГОСПОД: Иди и си купи ленен пояс и го опаши на кръста си, но във вода не го слагай.

2 И купих пояса според словото на ГОСПОДА и го опасах на кръста си.

3 И словото на ГОСПОДА беше към мен втори път и каза:

4 Вземи пояса, който си купил, който е на кръста ти, и стани и иди при Ефрат, и го скрий там в някоя пукнатина на скалата.

5 И отидох и го скрих при Ефрат, както ми заповяда ГОСПОД.

6 И след много дни ГОСПОД ми каза: Стани, иди при Ефрат и вземи оттам пояса, който ти заповядах да скриеш там.

7 И отидох при Ефрат и изкопах, и взех пояса от мястото където го бях скрил; и ето, поясът се беше развалил, не ставаше за нищо.

8 И словото на ГОСПОДА беше към мен и каза:

9 Така казва ГОСПОД: Също така ще разваля гордостта на Юда и голямата гордост на Ерусалим.

10 Този зъл народ, който отказва да слуша думите Ми, който ходи според упорството на сърцето си и следва други богове, за да им служи и да им се покланя, ще стане като този пояс, който не става за нищо.

11 Защото, както поясът прилепва към кръста на мъжа, така прелепих към Себе Си целия израилев дом и целия юдов дом, заявява ГОСПОД, за да Ми бъдат народ и име, слава и украшение; но те не послушаха.

12 Затова, кажи им това слово: Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Всеки мех се пълни с вино. И те ще ти кажат: Че не знаем ли ние, че всеки мех се пълни с вино?

13 Тогава им кажи: Така казва ГОСПОД: Ето, Аз ще напълня до опиване всичките жители на тази земя и царете, които седят на престола на Давид, и свещениците, и пророците, и всичките ерусалимски жители.

14 Ще ги разбия един в друг, бащите и синовете заедно, заявява ГОСПОД. Няма да пожаля, нито да пощадя, нито да окажа милост да не ги изтребя.

15 Слушайте и внимавайте, не се надигайте, защото ГОСПОД е говорил!

16 Отдайте слава на ГОСПОДА, своя Бог, преди да докара тъмнина и преди краката ви да се препънат по тъмните планини и да се надявате на светлина, а Той да я обърне на смъртна сянка и да я направи мрак.

17 Но ако не послушате това, душата ми ще плаче в тайно заради гордостта ви и окото ми ще се просълзи горчиво и ще изтече от сълзи, защото стадото ГОСПОДНО се отвежда в плен.

18 Кажи на царя и на царицата-майка: Снишете се, седнете, защото падна от главата ви короната на славата ви.

19 Градовете на юг се затвориха и няма кой да отвори. Целият Юда е откаран в плен, напълно е откаран в плен.

20 Повдигни очите си и виж идващите от север. Къде е стадото, което ти се даде, хубавите ти овце?

21 Какво ще кажеш, когато те накаже? А ти ги научи да началстват над теб като князе. Няма ли да те обземат болки както раждаща жена?

22 А ако кажеш в сърцето си: Защо ми се случи това? — поради множеството на беззаконията ти се вдигнаха полите ти и петите ти бяха насилени.

23 Може ли етиопец да промени кожата си или леопард — петната си? Тогава и вие ще можете да правите добро, които сте се научили на злото.

24 И ще ги разпръсна като плява, разнасяна от пустинния вятър.

25 Това е жребият ти, отмереният ти от Мен дял, заявява ГОСПОД, понеже Ме забрави и се упова на лъжа.

26 И Аз също ще вдигна полите ти до лицето ти и срамът ти ще се види.

27 Прелюбодействата ти и цвиленията ти, безсрамието на блудството ти по хълмовете, на полето — видях гнусотиите ти. Горко ти, Ерусалиме! Няма ли да се очистиш? Докога още ще продължи това?