Jeremiah 21

1 Словото, което беше към Еремия от ГОСПОДА, когато цар Седекия изпрати при него Пасхор, сина на Мелхия, и свещеника Софония, сина на Маасия, да кажат:

2 Допитай се, моля те, до ГОСПОДА за нас, защото вавилонският цар Навуходоносор воюва против нас; може би ГОСПОД ще подейства за нас според всичките Си чудеса, да се оттегли той от нас.

3 И Еремия им каза: Така кажете на Седекия:

4 Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Ето, Аз обръщам назад бойните оръжия, които са в ръцете ви, с които се биете против вавилонския цар и против халдейците, които ви обсаждат извън стената, и ще ги събера сред този град.

5 И сам Аз ще воювам против вас с простряна ръка и със силна мишца, с гняв, с ярост и с голямо негодувание.

6 Ще поразя жителите на този град, и човек и животно, ще измрат от голям мор.

7 И след това, заявява ГОСПОД, ще предам юдовия цар Седекия и слугите му, и народа, и оцелелите в този град от мор, от меч и от глад, в ръката на вавилонския цар Навуходоносор и в ръката на враговете им, и в ръката на онези, които търсят да отнемат живота им. И той ще ги порази с острието на меча; няма да ги пощади и няма да пожали, и няма да се смили.

8 А на този народ да кажеш: Така казва ГОСПОД: Ето, полагам пред вас пътя на живота и пътя на смъртта.

9 Който остане в този град, ще умре от меч, от глад и от мор; а който излезе и се предаде на халдейците, които ви обсаждат, ще остане жив и животът му ще му бъде плячка.

10 Защо насочих лицето Си против този град за зло, а не за добро, заявява ГОСПОД; ще бъде предаден в ръката на вавилонския цар и той ще го изгори с огън.

11 А на дома на юдовия цар кажи: Слушайте словото на ГОСПОДА!

12 Доме Давидов, така казва ГОСПОД: Вършете правосъдие сутрин и освобождавайте обрания от ръката на насилника, за да не излезе като огън яростта Ми и да гори неугасимо поради злината на делата ви.

13 Ето, Аз съм против теб, която обитаваш в долината и в скалата на полето, заявява ГОСПОД, против вас, които казвате: Кой ще слезе против нас и кой ще влезе в жилищата ни?

14 И ще ви накажа според плода на делата ви, заявява ГОСПОД, и ще запаля огън в гората около този град и ще пояде всичките му околности.