Jeremiah 30

1 Словото, което беше към Еремия от ГОСПОДА и каза:

2 Така говори ГОСПОД, Израилевият Бог, и казва: Напиши в книга всичките думи, които ти говорих.

3 Защото, ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато ще върна от плен народа Си Израил и Юда, казва ГОСПОД, и ще ги върна в земята, която дадох на бащите им да я притежават.

4 И ето думите, които ГОСПОД говори за Израил и за Юда:

5 Да, така казва ГОСПОД: Глас на ужас чухме, страх, и няма мир.

6 Попитайте сега и вижте — мъж ражда ли? Защо гледам всеки мъж с ръцете си на кръста, като раждаща жена, и всички лица са побледнели?

7 Горко, защото велик е онзи ден, не е имало подобен на него. Това е времето на голямата скръб на Яков, но ще бъде спасен от нея.

8 И в онзи ден, заявява ГОСПОД на Войнствата, ще строша ярема му от врата ти, ще разкъсам оковите ти и няма вече да го поробват чужденци;

9 а ще слугуват на ГОСПОДА, своя Бог, и на царя си Давид, когото ще им издигна.

10 А ти не се бой, служителю Мой, Якове, заявява ГОСПОД, и не се страхувай, Израилю! Защото, ето, Аз ще те спася от далечната страна и потомството ти — от земята на плена им. И Яков ще се върне и ще се успокои, и ще си почине, и никой няма да го плаши.

11 Защото Аз съм с теб, заявява ГОСПОД, за да те спася. Защото ще сложа край на всичките народи, където съм те разпръснал; но на теб няма да сложа край, а ще те накажа с право и никак няма да те изкарам невинен.

12 Защото така казва ГОСПОД: Раната ти е неизлечима, тежка е язвата ти.

13 Няма кой да защитава делото ти, няма лекове за раната, няма излекуване за теб.

14 Всичките ти любовници те забравиха, не те търсят. Защото те нараних с рана като от враг, с наказание от жесток човек заради големите ти беззакония и понеже се умножиха греховете ти.

15 Защо викаш от раната си, че болката ти е неизлечима? Заради големите ти беззакония и понеже се умножиха греховете ти, ти направих това.

16 Затова всички, които те изпояждат, ще бъдат изпоядени, и всичките ти притеснители, всички ще отидат в плен; и онези, които те ограбват, ще бъдат ограбени, и всички, които те плячкосват, ще предам на плячкосване.

17 Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, заявява ГОСПОД. Понеже те нарекоха отхвърлен: Това е Сион, за когото никой не пита.

18 Така казва ГОСПОД: Ето, Аз ще върна от плен шатрите на Яков и ще се смиля за жилищата му. И градът ще се построи на своята грамада развалини и дворецът ще се населява според правото си.

19 И от тях ще излиза благодарение и глас на веселящи се. И Аз ще ги умножа и няма да намалеят, ще ги прославя и няма да се унижат.

20 Синовете им ще бъдат както преди и събранието им ще се утвърди пред Мен; и ще накажа всички, които ги потискат.

21 И благородният им ще бъде от тях и управникът им ще излезе изсред тях. И Аз ще го доближа и той ще се приближи до Мен, защото кой е този, който е заложил сърцето си да се приближи до Мен? — заявява ГОСПОД.

22 И вие ще Ми бъдете народ и Аз ще ви бъда Бог.

23 Ето, ураган от ГОСПОДА, ярост излезе, помитащ ураган, ще се стовари върху главата на безбожните.

24 Пламенният гняв на ГОСПОДА няма да се върне, докато Той не извърши и докато не изпълни намеренията на сърцето Си. В последните дни ще разберете това.