Jeremiah 41

1 И в седмия месец Исмаил, синът на Натания, син на Елисам, от царския род и от големците на царя, и десет мъже с него дойдоха при Годолия, сина на Ахикам, в Масфа; и ядоха заедно хляб там, в Масфа.

2 Тогава Исмаил, синът на Натания, и десетте мъже, които бяха с него, станаха и убиха с меч Годолия, сина на Ахикам, син на Сафан. И умъртвиха този, когото вавилонският цар беше поставил над земята.

3 И Исмаил изби и всичките юдеи, които бяха с него, с Годолия, в Масфа, и халдейците, воините, които се намираха там.

4 А на втория ден, след като беше убил Годолия, и още никой не знаеше,

5 дойдоха хора от Сихем, от Сило и от Самария, осемдесет мъже с обръснати бради и раздрани дрехи, и с нарязвания по телата си, с хлебни приноси и ливан в ръцете си, за да ги принесат в ГОСПОДНИЯ дом.

6 И Исмаил, синът на Натания, излезе от Масфа да ги посрещне, и като вървеше, плачеше. И когато ги срещна, им каза: Елате при Годолия, сина на Ахикам.

7 И когато дойдоха вътре в града, Исмаил, синът на Натания, ги закла и ги хвърли в рова; той и мъжете, които бяха с него.

8 А сред тях се намериха десет мъже, които казаха на Исмаил: Не ни убивай, защото имаме на полето скривалища с жито и ечемик, и маслинено масло, и мед. И той се отказа и не ги закла сред братята им.

9 А ровът, в който Исмаил хвърли всичките трупове на мъжете, които уби заедно с Годолия, беше същият онзи, който цар Аса беше направил заради израилевия цар Вааса; и Исмаил, синът на Натания, го напълни с убити.

10 И Исмаил отведе в плен целия остатък от народа, който беше в Масфа, царските дъщери и целия народ, останал в Масфа, който началникът на телохранителите Навузардан беше поверил на Годолия, сина на Ахикам; и Исмаил, синът на Натания, ги плени и тръгна да отиде при синовете на Амон.

11 И Йоанан, синът на Кария, и всичките военачалници, които бяха с него, чуха за цялото зло, което беше извършил Исмаил, синът на Натания,

12 и взеха всичките мъже и отидоха да се бият с Исмаил, сина на Натания, и го намериха при голямата вода, която е в Гаваон.

13 И когато целият народ, който беше с Исмаил, видя Йоанан, сина на Кария, и всичките военачалници, които бяха с него, се зарадва.

14 И целият народ, който Исмаил беше пленил от Масфа, се обърна и се върна, и отиде при Йоанан, сина на Кария.

15 А Исмаил, синът на Натания, избяга от Йоанан с осем мъже и отиде при синовете на Амон.

16 Тогава Йоанан, синът на Кария, и всичките военачалници, които бяха с него, взеха целия остатък от народа, който беше върнал от Исмаил, сина на Натания, от Масфа, след като той беше убил Годолия, сина на Ахикам, силните мъже, воините и жените, и децата, и скопците, които беше върнал от Гаваон,

17 и отидоха и спряха в хана на Хамам, който е при Витлеем, за да отидат и да дойдат в Египет —

18 заради халдейците, защото се страхуваха от тях, понеже Исмаил, синът на Натания, беше убил Годолия, сина на Ахикам, когото вавилонският цар беше поставил над земята.