John 16

1 Това ви казах, за да не се препънете.

2 Ще ви отлъчат от синагогата; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.

3 И това ще ви сторят, защото не са познали нито Отца, нито Мен.

4 Но Аз ви казах тези неща, за да помните, че съм ви ги казал, когато дойде часът им. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас.

5 Но сега отивам при Онзи, който Ме е пратил, и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?

6 Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.

7 Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да отида, защото, ако не отида, Застъпникът няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.

8 А когато Той дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд:

9 за грях, защото не вярват в Мен;

10 за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;

11 и за съд, защото князът на този свят е осъден.

12 Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.

13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви води в цялата истина; защото няма да говори от Себе Си, а каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.

14 Той Мен ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.

15 Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето ще взема и ще ви известява.

16 Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите.

17 Тогава някои от учениците Му си казаха помежду си: Какво е това, което ни казва: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите, и това: Отивам при Отца?

18 Затова си казаха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем какво иска да каже.

19 Иисус, като разбра, че желаят да Го питат, им каза: Затова ли се питате помежду си, че казах: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите?

20 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.

21 Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; но когато роди детенцето, не помни вече мъките поради радостта, че се е родил човек на света.

22 Така и вие сега имате скръб; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.

23 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: ако поискате нещо от Отца в Мое Име, Той ще ви го даде.

24 Досега нищо не сте искали в Мое Име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

25 Това ви говорих с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.

26 В онзи ден ще искате в Мое Име; и не ви казвам, че Аз ще моля Отца за вас,

27 защото Сам Отец ви обича, понеже вие обикнахте Мен и повярвахте, че Аз от Отца излязох.

28 Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.

29 Неговите ученици Му казаха: Ето, сега ясно говориш и никаква притча не казваш.

30 Сега знаем, че Ти всичко знаеш и няма нужда да Те пита някой. По това вярваме, че си излязъл от Бога.

31 Иисус им отговори: Сега ли вярвате?

32 Ето, настава час, дошъл е вече, да се разпръснете всеки при своето си и Мен да оставите сам; но Аз не съм сам, защото Отец е с Мен.

33 Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб, но дерзайте: Аз победих света.