John 2

1 На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Иисус беше там.

2 И Иисус и учениците Му бяха поканени на сватбата.

3 И когато се свърши виното, майката на Иисус Му каза: Вино нямат.

4 А Иисус й каза: Какво има между Мен и теб, жено? Часът Ми още не е дошъл.

5 Майка Му каза на слугите: Каквото ви каже, направете.

6 А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по две или три мери.

7 Иисус им каза: Напълнете делвите с вода. И те ги напълниха догоре.

8 Тогава им каза: Налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха.

9 И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше – но слугите, които бяха напълнили водата, знаеха – настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:

10 Всеки човек слага първо доброто вино, а по-долното – след като се понапият; ти си задържал доброто вино досега!

11 Това извърши Иисус в Кана Галилейска като начало на знаменията Си и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

12 След това слезе в Капернаум – Той и майка Му, братята Му и учениците Му; и преседяха там не много дни.

13 И като наближаваше Пасхата на юдеите, Иисус се изкачи към Ерусалим.

14 И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тези, които седяха и разменяха пари;

15 и като направи бич от върви, изпъди всички от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на тези, които разменяха пари, и прекатури масите им;

16 а на тези, които продаваха гълъбите, каза: Махнете ги оттук и не правете Бащиния Ми дом дом за търговия.

17 Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: ?Ревността за Твоя дом ще Ме изяде.“

18 Юдеите отговориха на това, като казаха: Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това?

19 В отговор Иисус им каза: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.

20 Тогава юдеите казаха: Този храм е бил граден четиридесет и шест години, и Ти ли за три дни ще го издигнеш?

21 Но Той говореше за храма на тялото Си.

22 И така, когато беше възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на Писанието и на думата, която Иисус беше говорил.

23 И когато беше в Ерусалим на Пасхата, по време на празника мнозина повярваха в Неговото Име, като гледаха знаменията, които вършеше.

24 Но Иисус не им се доверяваше, защото познаваше всичките хора

25 и защото Той нямаше нужда да Му свидетелства някой за човека, понеже Сам знаеше какво има в човека.