Jonah 2

1 И Йона се помоли на ГОСПОДА, своя Бог, от корема на рибата.

2 И каза: В скръбта си извиках към ГОСПОДА и Той ми отговори; от утробата на Шеол извиках и Ти чу гласа ми.

3 Защото Ти ме хвърли в дълбините, в сърцето на морето, и течението ме обви; всички Твои вълни и талази преминаха над мен.

4 И аз казах: Отхвърлен съм отпред очите Ти! Но отново ще погледна към светия Ти храм.

5 Водите обгърнаха душата ми, бездната ме обкръжи, водорасли се обвиха около главата ми.

6 Слязох до дъното на планините, резетата на земята се затвориха зад мен навеки. Но Ти изведе живота ми от рова, ГОСПОДИ, Боже мой!

7 Когато душата ми чезнеше в мен, си спомних за ГОСПОДА и молитвата ми дойде при Теб в светия Ти храм.

8 Онези, които почитат нищожните идоли, оставят милостта, пазена за тях.

9 Но аз ще ти принеса жертва с глас на хваление; ще отдам това, което съм обрекъл. Спасението е при ГОСПОДА.

10 И ГОСПОД заповяда на рибата и тя изплю Йона на сушата.