Judges 13

1 И израилевите синове пак вършиха зло пред ГОСПОДА и ГОСПОД ги предаде в ръката на филистимците за четиридесет години.

2 И имаше един човек от Сараа, от рода на данците, на име Маной; и жена му беше безплодна и не раждаше.

3 И Ангелът ГОСПОДЕН се яви на жената и й каза: Ето сега, ти си безплодна и не раждаш, но ще забременееш и ще родиш син.

4 Затова сега се пази да не пиеш нито вино, нито спиртно питие и да не ядеш нищо нечисто.

5 Защото, ето, ще забременееш и ще родиш син; и никакъв бръснач не бива да мине върху главата му, защото още от утробата момчето ще бъде назирей на Бога; и ще започне да избавя Израил от ръката на филистимците.

6 Тогава жената дойде и говори на мъжа си, и каза: Един Божи човек дойде при мен и видът Му беше като вида на Божия Ангел, много страшен; и аз не Го попитах откъде е, нито Той ми каза Името Си.

7 И ми каза: Ето, ще забременееш и ще родиш син; и сега да не пиеш нито вино, нито спиртно питие и да не ядеш нищо нечисто, защото момчето ще бъде назирей на Бога от утробата до деня на смъртта си.

8 Тогава Маной се помоли на ГОСПОДА и каза: Господи, моля те, нека пак дойде при нас Божия Човек, когото си изпратил, и нека ни научи какво да направим с момчето, което ще се роди!

9 И Бог послуша гласа на Маной и Божият Ангел пак дойде при жената, докато тя седеше на нивата; а мъжът й Маной не беше с нея.

10 Тогава жената изтича бързо и говори на мъжа си, и му каза: Ето, яви ми се Човекът, който дойде при мен онзи ден.

11 И Маной стана и последва жена си, и дойде при Човека, и му каза: Ти ли си Човекът, който е говорил на тази жена? А Той каза: Аз съм.

12 И Маной каза: А когато думата Ти се изпълни, какъв да бъде животът на детето и какво да прави?

13 Тогава Ангелът ГОСПОДЕН каза на Маной: Нека се пази жената от всичко, за което й говорих.

14 Да не яде нищо, което произлиза от лозата, да не пие нито вино, нито спиртно питие и да не яде нищо нечисто. Да спазва всичко, което й заповядах.

15 Тогава Маной каза на Ангела ГОСПОДЕН: Моля те, нека те задържим и да ти приготвим яре!

16 А Ангелът ГОСПОДЕН каза на Маной: И да Ме задържиш, няма да ям хляба ти, но ако приготвиш всеизгаряне, принеси го на ГОСПОДА! — защото Маной не позна, че това беше Ангелът ГОСПОДЕН.

17 Тогава Маной каза на Ангела ГОСПОДЕН: Как е Името Ти, за да Те почетем, когато се изпълни думата Ти?

18 А Ангелът ГОСПОДЕН му каза: Защо питаш за Името Ми? То е чудно.

19 Тогава Маной взе ярето и хлебния принос и го принесе на ГОСПОДА върху скалата. И докато Маной и жена му гледаха, Той извърши чудо;

20 защото, когато пламъкът се издигаше от олтара към небето, Ангелът ГОСПОДЕН се издигна в пламъка на олтара. И Маной и жена му видяха това и паднаха по лице на земята.

21 И Ангелът ГОСПОДЕН не се яви повече на Маной и жена му, и тогава Маной позна, че това беше Ангелът ГОСПОДЕН.

22 И Маной каза на жена си: Непременно ще умрем, защото видяхме Бога!

23 А жена му му каза: Ако ГОСПОД искаше да ни убие, нямаше да приеме всеизгаряне и хлебен принос от ръката ни, нито щеше да ни покаже всичко това, нито щеше да ни даде да чуем такива неща в това време.

24 И жената роди син и го нарече Самсон. И момчето порасна и ГОСПОД го благослови.

25 И ГОСПОДНИЯТ Дух започна да го води в Махане-Дан, между Сараа и Естаол.