Judges 15

1 И след известно време, в дните на пшеничената жетва, Самсон посети жена си с едно яре и каза: Ще вляза при жена си в стаята. Но баща й не му даваше да влезе.

2 И баща й каза: Наистина си помислих, че ти съвсем си я намразил, и затова я дадох на другаря ти. По-малката й сестра не е ли по-хубава от нея? Нека тя да бъде твоя вместо нея.

3 А Самсон им каза: Този път ще бъда невинен спрямо филистимците, като им сторя зло!

4 И Самсон отиде и хвана триста лисици, и взе факли, и обърна лисиците опашка към опашка, и сложи по една факла по средата между две опашки.

5 И запали факлите и ги пусна в неожънатите жита на филистимците, и изгори и кръстците, и неожънатите жита, и лозята, и маслините.

6 Тогава филистимците казаха: Кой направи това? И отговориха: Самсон, зетят на тамнатеца, защото взе жена му и я даде на другаря му. Тогава филистимците се изкачиха и изгориха нея и баща й с огън.

7 А Самсон им каза: Щом като правите така, аз непременно ще си отмъстя на вас, и след това ще престана.

8 И той ги изби до крак и им нанесе голямо поражение; и слезе и живееше в процепа на скалата Итам.

9 Тогава филистимците се изкачиха и се разположиха на стан в Юда, и се разпростряха в Лехий.

10 И юдовите мъже им казаха: Защо сте се изкачили срещу нас? А те казаха: Изкачихме се да вържем Самсон, за да му направим така, както той направи на нас.

11 Тогава три хиляди мъже от Юда слязоха в процепа на скалата Итам и казаха на Самсон: Не знаеш ли, че филистимците владеят над нас? Какво е това, което си ни направил? А той им каза: Както ми направиха те, така им направих и аз.

12 А те му казаха: Слязохме, за да те вържем и да те предадем в ръката на филистимците. И Самсон им каза: Закълнете ми се, че няма вие да ме нападнете.

13 И те му говориха и казаха: Не, само ще те вържем здраво и ще те предадем в ръката им; но със сигурност няма да те убием. И те го вързаха с две нови въжета и го изведоха от скалата.

14 И когато дойде в Лехий, филистимците излязоха срещу него с викове. Тогава ГОСПОДНИЯТ Дух дойде на него и въжетата, които бяха на ръцете му, станаха като лен, изгорен с огън, и връзките се стопиха от ръцете му.

15 И той намери прясна магарешка челюст и протегна ръката си и я взе, и уби с нея хиляда мъже.

16 Тогава Самсон каза: С магарешката челюст купища върху купища, с магарешката челюст избих хиляда мъже!

17 И когато свърши да говори, той хвърли челюстта от ръката си и нарече онова място Рамат-Лехий.

18 После той много ожадня и извика към ГОСПОДА и каза: Ти даде това голямо избавление чрез ръката на слугата Си; а сега да умра ли от жажда и да падна в ръката на необрязаните?

19 И Бог разцепи падината която е в Лехий и от нея излезе вода. И той пи и духът му се върна, и той се съживи. Затова нарече това място Енакоре, който е в Лехий и до днЕс.

20 И той съди Израил двадесет години във времето на филистимците.