Judges 3

1 А това са народите, които ГОСПОД остави, за да изпита Израил чрез тях, да изпита всички, които не познаваха нито една от ханаанските войни,

2 само за да знаят поколенията на израилевите синове и да се научат на война, само онези, които не я познаваха преди това:

3 петимата първенци на филистимците и всичките ханаанци, и сидонци, и евейци, които живееха в планината Ливан, от планината Ваалермон до прохода на Емат.

4 Те бяха оставени, за да се изпита Израил чрез тях, за да се знае дали ще слушат заповедите на ГОСПОДА, които Той беше заповядал на бащите им чрез Мойсей.

5 И израилевите синове живееха между ханаанците и хетейците, и аморейците, и ферезейците, и евейците, и евусейците;

6 и си вземаха дъщерите им за жени и даваха дъщерите си на синовете им, и служеха на боговете им.

7 И израилевите синове вършиха зло пред ГОСПОДА и забравиха ГОСПОДА, своя Бог, и служеха на ваалимите и на ашерите.

8 И гневът на ГОСПОДА пламна против Израил и Той ги продаде в ръката на месопотамския цар Хусанрисатаим; и израилевите синове служиха на Хусанрисатаим осем години.

9 И израилевите синове извикаха към ГОСПОДА и ГОСПОД издигна спасител за израилевите синове, който ги спаси — Готониил, синът на Кенез, по-младият брат на Халев.

10 И ГОСПОДНИЯТ Дух беше върху него и той съди Израил. Той излезе на бой и ГОСПОД предаде в ръката му месопотамския цар Хусанрисатаим; и ръката му беше силна над Хусанрисатаим.

11 После земята имаше спокойствие четиридесет години. И Готониил, синът на Кенез, умря.

12 И израилевите синове отново вършиха зло пред ГОСПОДА. И ГОСПОД укрепи моавския цар Еглон против Израил, защото вършиха зло пред ГОСПОДА.

13 И той събра при себе си синовете на Амон и Амалик и отиде, и разби Израил; и те завладяха града на палмите.

14 И израилевите синове служиха на моавския цар Еглон осемнадесет години.

15 И израилевите синове извикаха към ГОСПОДА и ГОСПОД издигна избавител — Аод, синът на вениаминеца Гира, мъж левак. Чрез неговата ръка израилевите синове изпратиха подарък на моавския цар Еглон.

16 И Аод си направи меч, остър и от двете страни, и дълъг един лакът, и го опаса на дясното си бедро под горната си дреха.

17 И той представи подаръка на моавския цар Еглон. А Еглон беше много дебел човек.

18 И когато свърши да представя подаръка, изпрати хората, които носеха подаръка.

19 А той самият се върна обратно от каменните идоли, които бяха при Галгал, и каза: Имам тайно послание за теб, царю. И той каза: Мълчи! И всички, които стояха при него излязоха от него.

20 Тогава Аод влезе при него, докато той седеше сам в хладната си горна стая. И Аод каза: Имам послание от Бога за теб. И той стана от стола си.

21 Тогава Аод протегна лявата си ръка, взе меча от дясното си бедро и го заби в корема му.

22 Дори и дръжката влезе след острието и тлъстината се затвори над острието, понеже той не извади меча от корема му и той излезе отзад.

23 И Аод излезе през предверието и затвори след себе си вратите на горната стая и ги залости.

24 Когато той беше излязъл, дойдоха слугите на Еглон и погледнаха, и ето, вратите на горната стая бяха заключени. И те казаха: Сигурно е по нуждата си в хладната стая.

25 И те чакаха, докато им стана неудобно, но ето, той не отваряше вратите на горната стая. Затова взеха ключа и отвориха, и ето, господарят им лежеше мъртъв на земята.

26 А докато те се бавеха, Аод избяга; и отмина каменните идоли и избяга в Сеирот.

27 И когато пристигна, наду тръбата в хълмистата земя на Ефрем; и израилевите синове слязоха с него от хълмистата земя и той ги предвождаше.

28 И той им каза: Следвайте ме, защото ГОСПОД предаде враговете ви, моавците, в ръката ви! И те слязоха след него и превзеха бродовете на Йордан срещу Моав, и не оставиха никой да премине.

29 И по онова време избиха около десет хиляди мъже от моавците, всички едри и храбри мъже; нито един не избяга.

30 Така в онзи ден Моав беше покорен под ръката на Израил. И земята имаше спокойствие осемдесет години.

31 А след него дойде Самегар, синът на Анат, който изби с един волски остен шестстотин мъже от филистимците. И той също избави Израил.