Matthew 1

1 Родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам.

2 Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му;

3 Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есрон; Есрон роди Арам;

4 Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон;

5 Салмон роди Вооз от Рахав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Есей;

6 а Есей роди цар Давид. Давид роди Соломон от жената на Урия;

7 Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;

8 Аса роди Йосафат; Йосафат роди Йорам; Йорам роди Озия;

9 Озия роди Йотам; Йотам роди Ахаз; Ахаз роди Езекия;

10 Езекия роди Манасия; Манасия роди Амон; Амон роди Йосия;

11 а Йосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.

12 А след преселението във Вавилон Ехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел;

13 Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор;

14 Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд;

15 Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков;

16 а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, който се нарича Христос.

17 И така, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода.

18 А рождението на Иисус Христос беше така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се намери бременна от Светия Дух.

19 А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.

20 Но когато мислеше това, ето, Господен ангел му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не се бой да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух.

21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Иисус, защото Той е, който ще спаси народа Си от греховете му.

22 А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:

23 ?Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще Го нарекат Емануил“, което се превежда: Бог с нас.

24 И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда Господният ангел, и взе жена си;

25 но не я позна, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Иисус.