Matthew 11

1 А Иисус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученици, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.

2 А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христос, прати от учениците си да Му кажат:

3 Ти ли си Онзи, който има да дойде, или друг да очакваме?

4 Иисус в отговор им каза: Идете и съобщете на Йоан това, което чувате и виждате:

5 слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието.

6 И блажен онзи, който не се отвръща от Мен.

7 И когато те си отиваха, Иисус започна да казва на множествата за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, от вятър разлюлявана?

8 Но какво излязохте да видите? Човек ли, в меки дрехи облечен? Ето, тези, които носят меки дрехи, са в царските дворци.

9 Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк.

10 Защото този е, за когото е писано: ?Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, който ще устрои пътя Ти пред Теб.“

11 Истина ви казвам: между родените от жени не се е издигнал по-велик от Йоан Кръстител; обаче най-малкият в небесното царство е по-голям от него.

12 А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство бива насилвано и насилници го грабват.

13 Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан;

14 и ако искате да го приемете, това е Илия, който имаше да дойде.

15 Който има уши да слуша, нека слуша.

16 А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, които седят по пазарите и викат на другарите си, като им казват:

17 Свирихме ви, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не жалеехте.

18 Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше, и казват: Има демон.

19 Дойде Човешкият Син, който яде и пие, и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата си.

20 Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повечето от Неговите чудеса, защото не се покаяха:

21 Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.

22 Но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас.

23 И ти, Капернауме, който си се издигнал до небесата, до ада ще бъдеш свален! Защото, ако се бяха извършили в Содом чудесата, които се извършиха в теб, той и до днес би останал.

24 Но казвам ви, че в съдния ден на содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на теб.

25 В онова време Иисус заговори, като каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.

26 Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.

27 Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отец, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да го открие.

28 Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка.

29 Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си.

30 Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.