Nehemiah 11

1 И началниците на народа се заселиха в Ерусалим; а останалият народ хвърли жребий, за да доведат един от десет души да се засели в Ерусалим, в светия град, а деветте други части — по градовете.

2 И народът благослови всички мъже, които доброволно се предложиха да се заселят в Ерусалим.

3 А ето главните мъже от областта, които се заселиха в Ерусалим; а в юдовите градове се заселиха, всеки в притежанието си в градовете им: Израил, свещениците и левитите, и нетинимите, и синовете на слугите на Соломон.

4 И в Ерусалим се заселиха от синовете на Юда и от синовете на Вениамин; от синовете на Юда: Атая, син на Озия, син на Захария, син на Амария, син на Сафатия, син на Маалалеил, от синовете на Фарес;

5 и Маасия, син на Варух, син на Холозей, син на Азая, син на Адая, син на Йоярив, син на Захария, син на Силоний.

6 Всичките синове на Фарес, които се заселиха в Ерусалим, бяха четиристотин шестдесет и осем храбри мъже.

7 А ето синовете на Вениамин: Салу, син на Месулам, син на Йоад, син на Федая, син на Колая, син на Маасия, син на Итиил, син на Исая;

8 и след него Гавай, Салай: деветстотин двадесет и осем души.

9 Йоил, синът на Зехрий, беше надзирател над тях, а Юда, синът на Сенуй, беше втори над града.

10 От свещениците: Едая, син на Йоярив, Яхин,

11 Серая, син на Хелкия, син на Месулам, син на Садок, син на Мераиот, син на Ахитов, началник на Божия дом;

12 и братята им, които вършеха службата на дома: осемстотин двадесет и двама души; и Адая, син на Ероам, син на Фелалия, син на Амсий, син на Захария, син на Пасхор, син на Мелхия;

13 и братята му, глави на бащини домове: двеста четиридесет и двама души; и Амасай, син на Азареил, син на Аазий, син на Месилемот, син на Емир,

14 и братята им, силни и храбри мъже: сто двадесет и осем души. И Завдиил, синът на Гедолим, беше надзирател над тях.

15 А от левитите: Семая, син на Асув, син на Азрикам, син на Асавия, син на Вуний;

16 и Саветай и Йозавад от главите на левитите бяха над външната служба на Божия дом.

17 И Матания, син на Михей, син на Завдий, син на Асаф, който оглавяваше началото на пеенето при молитвата, и Ваквукия, вторият между братята си; и Авда, син на Самуй, син на Галал, син на Едутун.

18 Всички левити в светия град бяха двеста осемдесет и четири души.

19 И вратарите: Акув, Талмон и братята им, които пазеха портите: сто седемдесет и двама души.

20 А останалите от Израил, свещениците и левитите, бяха по всичките юдови градове, всеки в наследството си.

21 А нетинимите се заселиха в Офил. И Асиха и Гесва бяха над нетинимите.

22 А надзирател на левитите в Ерусалим беше Озий, синът на Ваний, син на Асавия, син на Матания, син на Михей, от синовете на Асаф, певците, които бяха над службата в Божия дом;

23 защото имаше царска заповед за тях и задължение за певците, всеки ден необходимото за деня.

24 А Петая, синът на Месизавеил, от синовете на Зара, син на Юда, беше помощник на царя за всяко дело на народа.

25 А в селата на полетата им се заселиха някои от синовете на Юда: в Кириат-Аарва и селата й, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,

26 и в Иисуя, и в Молада, и във Вет-Фелет,

27 и в Асар-Суал, и във Вирсавее и селата му,

28 и в Сиклаг, и в Мекона и селата му,

29 и в Ен-Римон, и в Сарая, и в Ярмут,

30 Заноя, Одолам и селата му, Лахис и полетата му, Азика и селата му. Така се установиха от Вирсавее до долината Еном.

31 А синовете на Вениамин живееха от Гава нататък в Михмас и Гая, и Ветил и селата му,

32 в Анатот, Ноб, Анания,

33 Асор, Рама, Гетаим,

34 Адид, Цевоим, Невалат,

35 Лод и Оно, долината на занаятчиите.

36 А от левитите имаше отреди в Юда и във Вениамин.