Nehemiah 12

1 А ето свещениците и левитите, които се изкачиха със Зоровавел, сина на Салатил, и с Иисус: Сарая, Еремия, Ездра,

2 Амария, Малух, Хатус,

3 Сехания, Реум, Меримот,

4 Идо, Ганатон, Авия,

5 Миамин, Маадия, Велга,

6 Семая и Йоярив, Едая,

7 Салу, Амок, Хелкия и Едая. Това бяха главите на свещениците и на братята им в дните на Иисус.

8 И левитите: Иисус, Венуй, Кадамиил, Серевия, Юда и Матания. Той и братята му бяха над пеенето,

9 а Ваквукия и Уний, братята им, бяха насреща им според службите.

10 И Иисус роди Йоаким, а Йоаким роди Елиасив, а Елиасив роди Йодай,

11 а Йодай роди Йонатан, а Йонатан роди Ядуй.

12 А в дните на Йоаким тези свещеници бяха глави на бащини домове: на бащиния дом на Серая — Мерая; на Еремия — Анания;

13 на Ездра — Месулам; на Амария — Йоанан;

14 на Мелиху — Йонатан; на Севания — Йосиф;

15 на Харим — Адна; на Мераиот — Хелкай;

16 на Идо — Захария; на Ганатон — Месулам;

17 на Авия — Зехрий; на Миниамин, на Моадия — Фелтай;

18 на Велга — Самуа; на Семая — Йонатан;

19 на Йоярив — Матенай; на Едая — Озий;

20 на Салай — Калай; на Амок — Евер;

21 на Хелкия — Асавия; и на Едая — Натанаил.

22 В дните на Елиасив, Йодай и Йоанан, и Ядуа бяха записани началниците на бащини домове от левитите; а от свещениците — през царуването на персиеца Дарий.

23 Синовете на Леви, главите на бащини домове, са записани в Книгата на летописите до дните на Йоанан, сина на Елиасив.

24 А главите на левитите бяха: Асавия, Серевия и Иисус, синът на Кадамиил, а срещу тях стояха братята им, за да хвалят и прославят според заповедта на Божия човек Давид, отред срещу отред.

25 Матания и Ваквукия, Авдия, Месулам, Талмон и Акув бяха вратари и пазеха стража при складовете на портите.

26 Те бяха в дните на Йоаким, сина на Иисус, син на Йоседек, и в дните на областния управител Неемия и на свещеника Ездра, книжника.

27 И при освещаването на стената на Ерусалим потърсиха левитите по всичките им места, за да ги доведат в Ерусалим да празнуват посвещението с веселие, със славословия и песни, с кимвали, лири и арфи.

28 И синовете на певците се събраха, както от околността около Ерусалим, така и от нетофатските села,

29 и от Вет-Галгал, и от полетата на Гава и Азмавет, защото певците си бяха построили села около Ерусалим.

30 И свещениците и левитите се очистиха и очистиха народа и портите, и стената.

31 Тогава качих юдовите началници на стената и определих два големи хора певци: единият отиваше в шествие надясно върху стената към Портата на бунището;

32 а след тях вървяха Осая и половината от юдовите началници,

33 и Азария, Ездра и Месулам,

34 Юда и Вениамин, и Семая, и Еремия,

35 и някои от синовете на свещениците с тръби: Захария, синът на Йонатан, син на Семая, син на Матания, син на Михей, син на Закхур, син на Асаф,

36 и братята му: Семая и Азареил, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил и Юда, и Ананий с музикалните инструменти на Божия човек Давид; и книжникът Ездра вървеше пред тях.

37 И при Портата на извора те се изкачиха направо по стъпалата на Давидовия град, където стената се издига над Давидовата къща, чак до Портата на водата на изток.

38 А другият хор вървеше в противоположна посока и аз и половината от народа вървяхме след него горе по стената, край кулата на пещите и до широката стена,

39 и над Ефремовата порта и над Старата порта, и над Рибната порта, и кулата Ананеил, и кулата Мея, и до Овчата порта, и спряха при Портата на стражата.

40 И двата хора застанаха в Божия дом, и аз, и с мен половината от първенците,

41 и свещениците Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елионай, Захария и Анания с тръби,

42 и Маасия, и Семая, и Елеазар, и Озий, и Йоанан, и Малхия, и Елам, и Езер. И певците запяха, а Езрая ги ръководеше.

43 И в същия ден принесоха големи жертви и се зарадваха, защото Бог ги зарадва с голяма радост. И жените и децата също се зарадваха. И радостта на Ерусалим се чу надалеч.

44 И в същия ден се определиха мъже за надзор над складовете за възвишаемите приноси, за първите плодове и за десятъците, за да събират в тях от нивите на градовете законните дялове за свещениците и левитите; защото Юда се радваше за свещениците и левитите, които стояха да служат.

45 Защото те пазеха заповяданото от своя Бог и заповяданото за очистването, както и певците и вратарите според заповедта на Давид и сина му Соломон.

46 Защото отдавна, в дните на Давид и на Асаф, имаше главни певци и пеене за прослава и хвала на Бога.

47 И в дните на Зоровавел и в дните на Неемия целият Израил даваше дяловете на певците и на вратарите, определеното за всеки ден; а те освещаваха дарове за левитите, а левитите освещаваха дарове за синовете на Аарон.