Philippians 2

1 И така, ако има някоя утеха в Христос или някое успокоение от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание,

2 направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и единомислени.

3 Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирение нека всеки счита другия за по-горен от себе си.

4 Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.

5 Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;

6 който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,

7 а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората,

8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

9 Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;

10 така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества

11 и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.

12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни – не само в моето присъствие, но сега много повече в моето отсъствие – изработвайте спасението си със страх и трепет,

13 защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение.

14 Вършете всичко без ропот и без съмнение,

15 за да бъдете непорочни и чисти, безукорни Божии деца сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,

16 като държите словото на живота, за да имам с какво да се хваля в Деня на Христос – че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.

17 Но макар и да се принасям като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се, и се радвам заедно с всички вас.

18 Подобно и вие се радвайте, и се радвайте заедно с мен.

19 А надявам се на Господ Иисус да ви изпратя скоро Тимотей, така че и аз да се утеша, като узная вашето състояние.

20 Защото нямам никой друг единомислен, който да се погрижи искрено за вас.

21 Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е на Иисус Христос.

22 А вие знаете неговата изпитана вярност – че той е служил заедно с мен на благовестието така, както дете – на баща си.

23 Затова се надявам да го изпратя веднага, щом разбера какво ще стане с мен.

24 Но съм уверен в Господа, че и аз самият скоро ще дойда.

25 Счетох обаче за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в моите нужди,

26 понеже копнееше за всички вас и беше обезпокоен, защото бяхте чули, че бил болен.

27 И наистина, той боледува почти до смърт, но Бог се смили над него; и не само над него, но и над мен, за да нямам скръб върху скръб.

28 Затова и по-скоро го изпратих, така че като го видите, да се зарадвате, а и аз да бъда по-малко тъжен.

29 И така, приемете го в Господа с пълна радост и имайте почит към такива братя,

30 понеже заради делото на Христос той дойде близо до смърт, като рискува живота си, за да запълни недостига на вашето служение за мен.