Philippians 4

1 И така, възлюбени и много желани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени!

2 Напътствам Еводия, напътствам и Синтихия да бъдат единомислени в Господа.

3 Също и теб умолявам, искрени ми съработнико, помагай на тези жени, които се бориха заедно с мен за благовестието заедно с Климент и с други мои съработници, чиито имена са в книгата на живота.

4 Винаги се радвайте в Господа! Пак казвам: Радвайте се!

5 Нека вашата кротост да бъде позната на всички хора. Господ е близо.

6 Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение;

7 и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.

8 Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.

9 Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мен, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.

10 Но аз много се радвах в Господа, че сега най-после направихте отново да се прояви вашата грижа към мен; за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност.

11 Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да съм.

12 Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; навсякъде и във всичко съм посветен в тайната да мога да живея и сит, и гладен, и в изобилие, и в оскъдност.

13 Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.

14 Но въпреки това направихте добре, като взехте участие в скръбта ми.

15 А и вие, филипяни, знаете, че в началото на делото на благовестието, когато излязох от Македония, нито еда църква не влезе във връзка с мен за даване и взимане, освен единствено вие.

16 Защото и в Солун един и два пъти ми пращахте за нуждата ми.

17 Не че търся подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.

18 Но получих всичко и имам изобилно. Наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.

19 И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Иисус.

20 А на нашия Бог и Отец да бъде слава за вечни векове. Амин.

21 Поздравете всеки светия в Христос Иисус. Поздравяват ви братята, които са с мен.

22 Поздравяват ви всичките светии, а особено тези, които са от императорския дом.

23 Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вашия дух. (Амин.)