Proverbs 1

1 Притчи на Соломон, син на Давид, цар на Израил,

2 за познаване на мъдрост и наставление, за разбиране на думи на разум,

3 за приемане на наставление за благоразумие, правда, съд и правота,

4 за даване на ум на простите, знание и разсъдливост на младежа.

5 Мъдрият нека слуша и ще увеличи знание и разумният ще получи мъдър съвет,

6 за да разбира притча и дълбока реч, думите на мъдрите и техните загадки.

7 Страхът от ГОСПОДА е началото на познанието, а безумните презират мъдрост и наставление.

8 Сине мой, слушай наставлението на баща си и не отхвърляй закона на майка си,

9 защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти и огърлица за шията ти.

10 Сине мой, ако грешниците те примамват, не се съгласявай.

11 Ако кажат: Ела с нас, нека направим засада за кръв, нека причакаме без причина невинния,

12 нека ги погълнем живи като Шеол и цели, като онези, които слизат в рова;

13 ще намерим всякакви скъпоценни притежания, ще напълним къщите си с плячка;

14 хвърли жребия си сред нас, една кесия ще имаме всички!

15 Сине мой, не ходи с тях в пътя, възпирай крака си от тяхната пътека,

16 защото краката им тичат към зло и бързат да проливат кръв.

17 Защото напразно се простира мрежа пред очите на която и да било птица.

18 Но тези поставят засада против своята си кръв, причакват своите си души.

19 Такива са пътищата на всеки, който ламти за нечестна придобивка — тя отнема живота на своя притежател.

20 Мъдростта вика навън, издига гласа си по площадите,

21 провиква се на най-шумните места, при входовете на портите, в града говори думите си:

22 Докога, пр'ости, ще обичате невежеството и присмивачите ще се наслаждават на присмиванията си, и безумните ще мразят знанието?

23 Обърнете се към моето изобличение! Ето, аз ще излея духа си на вас, ще ви известя словата си.

24 Понеже аз виках, а вие отказахте, простирах ръката си, а никой не обърна внимание,

25 и отхвърлихте всичките ми съвети, и не искахте изобличението ми,

26 то аз също ще се смея на вашето нещастие, ще се присмея, когато дойде вашият ужас,

27 когато дойде вашият ужас като буря и нещастието ви връхлети като вихрушка, когато притеснение и страх дойдат върху вас.

28 Тогава те ще ме призоват, но аз няма да отговоря; ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.

29 Понеже намразиха знанието и не избраха страха от ГОСПОДА,

30 не приеха съвета ми и презряха цялото ми изобличение,

31 затова ще ядат от плодовете на своя си път и ще се наситят от своите си измислици.

32 Защото отстъплението на простите ще ги убие и безгрижието на безумните ще ги погуби.

33 Но който ме слуша, ще живее безопасно и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.