Proverbs 11

1 Лъжливи везни са мерзост за ГОСПОДА, а точни грамове имат Неговото благоволение.

2 Дойде ли гордост, идва и срам, а мъдростта е със смирените.

3 Чистотата на искрените ще ги води, а лъжливостта на неверните ще ги погуби.

4 В ден на гняв богатствата не ползват, а правдата избавя от смърт.

5 Правдата на непорочния ще изравнява пътя му, а безбожният ще падне чрез безбожието си.

6 Правдата на искрените ще ги избави, а неверните ще се хванат в алчността си.

7 Когато умира безбожният, загива очакването му и надеждата на грешните загива.

8 Праведният се избавя от беда, а безбожният заема неговото място.

9 Лицемерът погубва ближния си с устата си, а праведните ще се избавят чрез знание.

10 Когато праведните добруват, градът се весели и когато безбожните погиват, има радост.

11 Чрез благословението на праведните градът се възвишава, а чрез устата на безбожните се съсипва.

12 Който презира ближния си, няма разум, а благоразумният човек мълчи.

13 Който ходи наоколо като клюкар, открива тайни, а верният по дух покрива работата.

14 Когато няма ръководене, народът пада, а в многото съветници има спасение.

15 Който поръчителства за чужд човек, ще пострада, а който мрази поръчителството, е в безопасност.

16 Благодатна жена придобива чест, а насилниците придобиват богатства.

17 Милостивият човек прави добро на душата си, а жестокият смущава плътта си.

18 Злият придобива измамна печалба, но който сее правда, получава трайна награда.

19 Както правдата е за живот, така, който следва злото, съдейства за смъртта си.

20 Лъжливите по сърце са мерзост за ГОСПОДА, а непорочните в пътя имат Неговото благоволение.

21 Ръка с ръка да се съедини, злият няма да остане ненаказан, а потомството на праведните ще се избави.

22 Както е златна халка на зурлата на свиня, така е и красива жена без разум.

23 Желанието на праведните е само добро, а очакването на нечестивите е гняв.

24 Един разпръсва, но изобилства повече, а друг пести без мярка, но пак достига до оскъдност.

25 Благотворителната душа ще бъде наситена и който пои, сам ще бъде напоен.

26 Който задържа жито, народът ще го проклина, а благословение ще почива на главата на този, който го продава.

27 Който усърдно търси доброто, търси благоволение, а който търси злото, то ще дойде върху него.

28 Който се уповава на богатствата си, ще падне, а праведните ще процъфтяват като зеленина.

29 Който смущава дома си, ще наследи вятър и безумният ще бъде слуга на мъдрия по сърце.

30 Плодът на праведния е дърво на живот и който е мъдър, печели души.

31 Ето, на праведния се въздава на земята, а колко повече на безбожния и грешния!