Proverbs 12

1 Който обича наставление, обича знание, а който мрази изобличение, е глупав.

2 Добрият намира благоволение от ГОСПОДА, но Той ще осъди злонамерения човек.

3 Човек няма да се утвърди чрез безбожие, а коренът на праведните няма да се поклати.

4 Добродетелната жена е венец на мъжа си, но онази, която докарва срам, е като гнилота в костите му.

5 Мислите на праведните са правда, а намеренията на безбожните са измама.

6 Думите на безбожните са засада за кръвопролитие, а устата на праведните ще ги избави.

7 Безбожните се повалят и ги няма, а домът на праведните ще стои.

8 Човек ще бъде похвален според разума си, а лъжливият по сърце ще бъде презиран.

9 По-добре е презрян, който има слуга, отколкото онзи, който се гордее, а няма хляб.

10 Праведният се грижи за живота на животното си, а сърцето на безбожните е немилостиво.

11 Който обработва земята си, ще се насити с хляб, а който следва суетни неща, е без разум.

12 Безбожният желае плячката на злите, а коренът на праведния дава плод.

13 В престъплението на устните има опасна примка, а праведният ще избегне бедата.

14 Човек ще се насити с добро от плода на устата си и делото на ръцете на човека ще му се върне.

15 Пътят на безумния е прав в собствените му очи, но който е мъдър, слуша съвети.

16 Безумният веднага изявява гнева си, а благоразумният скрива оскърблението.

17 Който говори истина, известява правда, а лъжесвидетелят — измама.

18 Има такъв, чието необмислено говорене пронизва като меч, а езикът на мъдрите е изцеление.

19 Истинните устни ще стоят навеки, а лъжливият език ще трае за миг.

20 Измама има в сърцето на онези, които измислят зло, а съветниците за мир имат радост.

21 Никаква беда няма да застигне праведния, а безбожните ще се изпълнят със зло.

22 Лъжливите устни са мерзост за ГОСПОДА, а онези, които вършат истина, са Му благоугодни.

23 Благоразумният човек покрива своето знание, а сърцето на безумните известява глупост.

24 Ръката на трудолюбивите ще властва, а ленивите ще бъдат подложени на принудителен труд.

25 Тъгата в сърцето на човека го потиска, а добрата дума го развеселява.

26 Праведният посочва пътя на ближния си, а пътят на безбожните ги въвежда в заблуждение.

27 Ленивият не пече лова си, а трудолюбието е скъпоценно богатство за човека.

28 В пътеката на правдата има живот и в хода на пътя й няма смърт.