Proverbs 13

1 Мъдър син приема наставлението на баща си, а присмивателят не слуша изобличение.

2 От плода на устата си човек се храни с добро, а душата на неверните ще се насити с насилие.

3 Който пази устата си, запазва душата си, а който отваря широко устните си, ще загине.

4 Душата на ленивия желае и няма, а душата на трудолюбивите ще се насити.

5 Праведният мрази лъжата, а безбожният причинява срам и позор.

6 Правдата пази ходещия непорочно, а беззаконието събаря грешните.

7 Има такъв, който се прави на богат, а няма нищо, а друг се прави на беден, а има голямо богатство.

8 Откуп за живота на човека е богатството му, а бедният не чува заплаха.

9 Светлината на праведните гори весело, а светилникът на безбожните ще изгасне.

10 От гордостта произхожда само раздор, а мъдростта е с онези, които приемат съвети.

11 Богатството от суета ще намалее, а който събира с труд, ще го увеличи.

12 Отлаганото очакване изнемощява сърцето, а постигнатото желание е дърво на живот.

13 Който презира словото, ще се мъчи, а който се бои от заповедта, ще бъде възнаграден.

14 Поучението на мъдрия е извор на живот, за да се избегнат примките на смъртта.

15 Здравият разум дава благоволение, а пътят на неверните е постоянен в неверието си.

16 Всеки благоразумен човек действа със знание, а безумният показва глупост.

17 Безбожният пратеник изпада в беда, а верният посланик е изцеление.

18 Бедност и срам ще постигнат онзи, който отхвърля поучение, а който внимава в изобличение, ще бъде почитан.

19 Изпълнено желание услажда душата и за безумните е мерзост да се откажат от злото.

20 Който ходи с мъдрите, ще бъде мъдър, а другарят на безумните ще стане лош.

21 Злото преследва грешните, а на праведните ще се въздаде добро.

22 Добрият оставя наследство на синове и внуци, а богатството на грешния се запазва за праведния.

23 Много храна има в нивата на бедните, но някои погиват поради липса на справедливост.

24 Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, го наказва навреме.

25 Праведният яде до насищане на душата си, а коремът на безбожните ще бъде празен.