Proverbs 18

1 Човек, който се отлъчва, търси своето си желание и се противи на всеки здрав разум.

2 Безумният не се наслаждава на благоразумието, а само на това — да изявява сърцето си.

3 С идването на безбожния идва и презрение и с позора идва и безчестие.

4 Думите от устата на човека са дълбоки води, изворът на мъдростта е бликащ поток.

5 Не е добре да се показва пристрастие към безбожния, за да се онеправдава праведният в съда.

6 Устните на безумния причиняват препирня и устата му предизвиква бой.

7 Устата на безумния е гибел за него и устните му са примка на душата му.

8 Думите на клюкаря са като сладки залъци и слизат вътре в корема.

9 Който е небрежен в работата си, е брат на разсипника.

10 Името на ГОСПОДА е здрава кула, праведният прибягва в нея и е в безопасност.

11 Имотът на богатия е неговият укрепен град и е като висока стена във въображението му.

12 Преди гибелта сърцето на човека се превъзнася, а смирението предхожда славата.

13 Да отговаря някой, преди да чуе, е безумие и позор за него.

14 Духът на човека ще го подкрепя в немощта му, но кой ще повдигне унилия дух?

15 Сърцето на благоразумния придобива разум и ухото на мъдрите търси знание.

16 Подаръкът на човека му отваря място и го довежда пред големци.

17 Първият, който защищава делото си, изглежда прав, но идва ближният му и го изпитва.

18 Жребият прекратява разприте и решава между силните.

19 Излъган брат е по-недостъпен от укрепен град и разногласията са като резета на крепост.

20 От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му, от произведението на устните си ще се насити.

21 Смърт и живот има в силата на езика и които го обичат, ще ядат плодовете му.

22 Който е намерил добра жена, е намерил добро и е получил благоволение от ГОСПОДА.

23 Сиромахът говори с умолявания, а богатият отговаря грубо.

24 Човек с много приятели, идва до унищожение, но има приятел, по-близък и от брат.