Proverbs 25

1 И това също са притчи на Соломон, които събраха мъжете на юдовия цар Езекия.

2 Слава на Бога е да облича нещо в тайна, а слава на царете е да издирват нещо.

3 Височината на небето и дълбочината на земята, и сърцето на царете са неизследими.

4 Отдели примеса от среброто, и ще излезе произведение за златаря.

5 Отдели безбожния от царя, и престолът му в правда ще се утвърди.

6 Не се превъзнасяй пред царя и не стой на мястото на големците,

7 защото по-добре да ти кажат: Ела тук горе! — отколкото да те понижат в присъствието на началника, когото очите ти са видели.

8 Не прибързвай да отидеш на съд, да не би накрая да не знаеш какво да правиш, когато ближният ти те засрами.

9 Защитавай своето дело пред ближния си, но не откривай чужди тайни,

10 да не би който те слуша да те укори, и лошото ти име да не отбегне от теб.

11 Както златни ябълки в сребърни съдове, така е дума, казана на място.

12 Както златна обица и украшение от чисто злато, така е мъдър изобличител за слушащо ухо.

13 Както прохладата на снега във време на жетва, така е верен посланик за онези, които го изпращат — освежава душата на господаря си.

14 Както облаци и вятър без дъжд, така е, който се хвали с лъжлив подарък.

15 С дълготърпение се склонява управител и мек език троши кости.

16 Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно, да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.

17 Рядко слагай крака си в къщата на ближния си, да не би да му досадиш и да те намрази.

18 Както боздуган, меч и остра стрела, така е човек, който свидетелства лъжливо против ближния си.

19 Както болен зъб и изкълчен крак, така е доверие към неверен човек във време на беда.

20 Както събличане на дреха в студено време, както оцет на сода, така е и онзи, който пее песни на наскърбено сърце.

21 Ако този, който те мрази, е гладен, дай му хляб да яде и ако е жаден, дай му вода да пие,

22 защото така ще натрупаш жар на главата му и ГОСПОД ще те възнагради.

23 Северният вятър донася дъжд, а тайно злословещият език — разгневени лица.

24 По-добре да живееш в ъгъл на тавана, отколкото в къща, споделена със свадлива жена.

25 Както студена вода за жадна душа, така е и добра вест от далечна земя.

26 Както мътен извор и замърсен кладенец, така е праведният, който се поклаща пред безбожния.

27 Не е добре да се яде много мед и думи на почит използувай пестеливо.

28 Както съборен град без стена, така е мъж, който не владее духа си.