Proverbs 27

1 Не се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди денят.

2 Нека те хвали друг, а не устата ти — чужд, а не устните ти.

3 Камъкът е тежък и пясъкът — товар, но гневът на безумния е по-тежък и от двете.

4 Яростта е жестока и гневът — наводнение, но кой може да устои пред ревността?

5 По-добре открито изобличение, отколкото скрита любов.

6 Раните от приятел са искрени, а целувките от неприятел — изобилни.

7 Наситена душа стъпква медена пита, а на гладна душа всичко горчиво е сладко.

8 Както птица, която се скита далеч от гнездото си, така е човек, който се скита далеч от мястото си.

9 Маслото и благоуханното кадене радват сърцето и сладостта на приятел идва от съвета на душата му.

10 Не изоставяй приятеля си и приятеля на баща си и не отивай в дома на брат си в деня на нещастието си — по-добре близък съсед, отколкото далечен брат.

11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, за да мога да отговарям на онзи, който ме хули.

12 Благоразумният вижда нещастието и се скрива, а простите вървят напред и плащат.

13 Вземи дрехата на този, който става поръчител за чужд човек, вземи му залог заради чужденците.

14 Който става рано и благославя на висок глас ближния си, ще му се счете, като че го кълне.

15 Неспирен капчук в дъждовен ден и свадлива жена си приличат —

16 който я обуздава, обуздава вятъра и хваща масло с десницата си.

17 Както желязо остри желязо, така и човек остри лицето на приятеля си.

18 Който пази смокинята, ще яде плода й и който внимава за господаря си, ще бъде почитан.

19 Както във водата лицето отразява лицето, така и сърцето на човека отразява човека.

20 Шеол и Авадон никога не се насищат, така и човешките очи никога не се насищат.

21 Топилнята за среброто и пещта за златото, а човек — според хвалбата си.

22 Дори и да счукаш безумния в хаван със счукано жито, пак безумието му няма да се отдели от него.

23 Внимавай да познаваш добре състоянието на стадата си и имай грижа за добитъка си,

24 защото запасите не са вечни и короната за всички поколения ли е?

25 Когато сеното е прибрано, зелената трева се е показала и планинските билки са събрани,

26 агнетата ти осигуряват облеклото и козлите — цената на полето,

27 и ще има достатъчно козе мляко за храната ти, за храната на домочадието ти и за изхранването на слугините ти.