Proverbs 29

1 Човек, който често е изобличаван, но остава твърдоглав, ще бъде съкрушен внезапно, и то без изцеление.

2 Когато праведните се умножават, народът се радва, но когато безбожен управлява, народът стене.

3 Човек, който обича мъдростта, радва баща си, а който дружи с блудници, разпилява имота му.

4 Царят утвърждава страната чрез правосъдие, а подкупният я съсипва.

5 Човек, който ласкае ближния си, простира мрежа пред стъпките му.

6 В престъплението на злия има примка, а праведният се радва и се весели.

7 Праведният е загрижен за правото на бедните, а безбожният не се грижи да знае.

8 Присмивачите подпалват града, а мъдрите отклоняват гнева.

9 Ако мъдър човек се съди с безумен човек, той се сърди и се смее, и няма покой.

10 Кръвожадните мъже мразят невинния, а праведните се грижат за живота му.

11 Безумният изригва цялото си недоволство, а мъдрият накрая го успокоява.

12 Владетел, който слуша лъжливи думи, всичките му служители са безбожни.

13 Бедният и потисникът се срещат — ГОСПОД дава светлина на очите и на двамата.

14 Цар, който съди нищите с истина, престолът му ще бъде утвърден навеки.

15 Пръчката и изобличението дават мъдрост, а дете, оставено без грижа, засрамва майка си.

16 Когато безбожните се умножават, престъплението се умножава, но праведните ще видят падането им.

17 Поправяй сина си, и той ще ти даде спокойствие, ще даде наслада на душата ти.

18 Където няма видение, народът се покварява, а блажен онзи, който пази закона.

19 Слуга няма да се поправи само с думи, защото разбира, но няма да откликне.

20 Виждаш ли човек, прибързан в думите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него.

21 Който глези слугата си от детинство, най-накрая той ще стане като син.

22 Гневлив човек възбужда препирни и избухлив човек изобилства в престъпление.

23 Гордостта на човека ще го унижи, а смиреният ще придобие чест.

24 Който е съдружник с крадец, мрази живота си — чува клетвата, но не разкрива.

25 Страхът от човека слага примка, но който се уповава на ГОСПОДА, ще бъде в безопасност.

26 Мнозина търсят лицето на владетеля, но съдът за човека е от ГОСПОДА.

27 Неправедният е мерзост за праведните, а правият в пътя си е мерзост за безбожните.