Proverbs 9

1 Мъдростта съгради дома си, издяла седемте си стълба,

2 закла което имаше за клане, размеси виното си и сложи трапезата си.

3 Изпрати слугините си и кани от височините на града:

4 Който е прост, нека се отбие тук! И на неразумния казва:

5 Елате, яжте от хляба ми и пийте от виното, което размесих.

6 Оставете невежеството и живейте, и ходете по пътя на разума.

7 Който поучава присмивателя, си докарва позор; и който изобличава безбожния, си лепва петно.

8 Не изобличавай присмивателя, за да не те намрази; изобличавай мъдрия, и той ще те обикне.

9 Давай съвет на мъдрия и той ще стане още по-мъдър; учй праведния и той ще увеличи знание.

10 Страхът от ГОСПОДА е начало на мъдростта и познаването на Светия е разум.

11 Защото чрез мен ще се умножат дните ти и ще ти се прибавят години на живот.

12 Ако си мъдър, си мъдър за себе си; и ако се присмееш, сам ще си го понесеш.

13 Глупостта е като жена бъбрива — глупава и не знае нищо.

14 И седи при вратата на къщата си, на стол по височините на града;

15 и кани минаващите по пътя, които вървят право в пътеките си:

16 Който е прост, нека се отбие тук. А на неразумния казва:

17 Крадената вода е сладка и хляб, който се яде тайно, е вкусен.

18 Но той не знае, че там са сенките, че поканените й са в дълбините на Шеол.