Revelation 21

1 И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха и море няма вече.

2 И видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си.

3 И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях; и те ще бъдат Негов народ и Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог.

4 Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка; първото премина.

5 И Седящият на престола каза: Ето, правя всичко ново. И ми каза: Запиши, защото тези думи са верни и истинни.

6 И ми каза: Сбъдна се! Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.

7 Който победи, ще наследи всичко това и Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.

8 А колкото за страхливите, невярващите, нечистите, убийците, блудниците, чародеите, идолопоклонниците и всичките лъжци, техният дял ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт.

9 Тогава дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, пълни със седемте последни язви, и ми говори, като каза: Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето.

10 И ме отведе в Духа на една голяма и висока планина и ми показа светия град, Ерусалим, слизащ от небето от Бога,

11 и имаше славата на Бога, като блестеше, както блести някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.

12 Градът имаше голяма и висока стена с дванадесет порти и на портите – дванадесет ангела, и върху портите – написани имена, които са имената на дванадесетте племена на израилевите синове:

13 на изток – три порти, на север – три порти, на юг – три порти и на запад – три порти.

14 И градската стена имаше дванадесет основни камъка и на тях – имената на дванадесетте апостоли на Агнето.

15 И този, който ми говореше, имаше за мярка златна тръстика, с която да измери града, портите и стената му.

16 Градът беше четвъртит, с дължина равна на ширината му; и като измери града с тръстиката, той излезе дванадесет хиляди стадия. Дължината, ширината и височината му са еднакви.

17 Измери и стената му, която излезе сто четиридесет и четири лакти; а това беше човешка мярка, която е ангелска.

18 Стената му беше изградена от яспис, а градът – от чисто злато, подобно на чисто стъкло.

19 Основните камъни на градската стена бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни: първият основен камък беше яспис, вторият – сапфир, третият – халкидон, четвъртият – смарагд,

20 петият – сардоникс, шестият – сард, седмият – хрисолит, осмият – вирил, деветият – топаз, десетият – хрисопрас, единадесетият – яцинт, дванадесетият – аметист.

21 И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера, всяка една порта беше от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, като прозрачно стъкло.

22 И не видях храм в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщ и Агнето.

23 И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна, за да го осветява, защото Божията слава го осветляваше и неговото светило е Агнето.

24 И народите ще ходят в неговата светлина и земните царе ще донасят в него своята слава.

25 Портите му няма да се затварят през деня, защото нощ няма да има там.

26 И ще донасят в него славата и почитта на нациите.

27 И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост или който лъже, а само тези, които са записани в книгата на живота на Агнето.