Revelation 5

1 И видях в дясната ръка на Седящия на престола книга, написана отвътре и отзад, запечатана със седем печата.

2 И видях един силен ангел, който прогласяваше на висок глас: Кой е достоен да отвори книгата и разпечата печатите й?

3 И никой – нито на небето, нито на земята, нито под земята – не можеше да отвори книгата, нито да я гледа.

4 И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да отвори книгата, нито да я гледа.

5 Но един от старейшините ми каза: Не плачи; ето, Лъвът, който е от юдовото племе, Давидовият корен, Той победи, за да отвори книгата и да разпечата нейните седем печата.

6 И видях сред престола и четирите живи същества, и сред старейшините, че стоеше Агне, като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии Духове, разпратени по цялата земя.

7 И То дойде и взе книгата от дясната ръка на Седящия на престола.

8 И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесет и четиримата старейшини паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите.

9 И пееха нова песен, като казваха: Ти си достоен да вземеш книгата и да отвориш печатите й, защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога хора от всяко племе, език, народ и нация,

10 и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват над земята.

11 И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старейшините; и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди;

12 и казваха с висок глас: Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме власт и богатство, и мъдрост, и сила, и почит, и слава, и благословение.

13 И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което е в тях, чух да казва: На Седящия на престола и на Агнето да бъде благословение и почит, и слава, и господство за вечни векове!

14 И четирите живи същества казаха: Амин! И старейшините паднаха и се поклониха.