Revelation 8

1 И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето за около половин час.

2 И видях седемте ангела, които стояха пред Бога, и им се дадоха седем тръби.

3 И дойде друг ангел и застана пред олтара, държейки златна кадилница; и на него се даде много тамян, за да го прибави към молитвите на всичките светии върху златния олтар, който беше пред престола.

4 И димът от тамяна заедно с молитвите на светиите се издигна от ръката на ангела пред Бога.

5 И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и я хвърли на земята; и настанаха гръмове и гласове, и светкавици, и земетресение.

6 И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.

7 И затръби първият ангел; и дойде град и огън, размесени с кръв, и бяха хвърлени на земята; и третата част от земята изгоря и третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.

8 И затръби вторият ангел; и нещо като голяма планина, пламнала в огън, беше хвърлена в морето; и третата част от морето стана кръв

9 и третата част от одушевените същества, които бяха в морето, измря, и третата част от корабите беше унищожена.

10 И затръби третият ангел; и падна от небето голяма звезда, която гореше като факла; и падна върху третата част от реките и върху водните извори.

11 А името на звездата е Пелин, и третата част от водите стана пелин; и много хора измряха от водите, защото те станаха горчиви.

12 И затръби четвъртият ангел; и третата част от слънцето и третата част от луната, и третата част от звездите беше поразена, така че да потъмнее третата част от тях; и третата част от деня да не свети, както и от нощта.

13 И видях и чух един орел, който летеше посред небето и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят!