Romans 12

1 И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение.

2 И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.

3 Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас да не мисли по-високо, отколкото трябва да мисли, а да внимава да е разумен, според мярката на вярата, която Бог е разпределил на всеки.

4 Защото, както имаме много части в едно тяло, но не всички части имат една и съща служба,

5 така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и поотделно – части един на друг.

6 И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, нека си служим с тях: ако е пророчество, нека пророкуваме според мярката на вярата;

7 ако е служение – да постоянстваме в служението; ако някой поучава – в учението;

8 ако увещава – в увещаването; ако раздава, да раздава с простосърдечие; ако ръководи, да ръководи с усърдие; ако показва милост, да я показва с радост.

9 Любовта да бъде без лицемерие; отвращавайте се от злото и се дръжте здраво за доброто;

10 горещо се обичайте един друг с братска обич; изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.

11 В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа;

12 радвайте се в надеждата; бъдете твърди в скръбта; постоянствайте в молитвата;

13 помагайте на светиите в нуждите им; стремете се към гостолюбие.

14 Благославяйте онези, които ви гонят; благославяйте и не кълнете.

15 Радвайте се с онези, които се радват, и плачете с онези, които плачат.

16 Бъдете единомислени; не високоумствайте, а се предавайте на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.

17 На никого не връщайте зло за зло. Мислете за това, което е добро пред всичките хора.

18 Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките хора.

19 Възлюбени, не си отмъщавайте, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: ?На Мен принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.“

20 И така, ?ако неприятелят ти е гладен, нахрани го; ако е жаден, дай му да пие; защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.“

21 Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез доброто.