Romans 16

1 Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея,

2 за да я приемете в Господа, както подобава на светии, и да й помогнете в това, което би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мен.

3 Поздравете Прискила и Акила, моите съработници в Христос Иисус,

4 които за моя живот си подложиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците.

5 Поздравете и църквата в техния дом и поздравете възлюбения ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христос.

6 Поздравете Мария, която се е трудила много за вас.

7 Поздравете Андроник и Юния, моите сродници и някога заедно с мен затворници, които са бележити между апостолите и които бяха в Христос още преди мен.

8 Поздравете възлюбения ми в Господа Амплият.

9 Поздравете нашия съработник в Христос Урван и възлюбения ми Стахис.

10 Поздравете одобрения в Христос Апелий. Поздравете онези, които са от семейството на Аристовул.

11 Поздравете Иродион, моя роднина. Поздравете тези от семейството на Наркис, които са в Господа.

12 Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете възлюбената Персида, която е работила много в Господа.

13 Поздравете избрания в Господа Руф и неговата и моята майка.

14 Поздравете Асинкрит, Флегонт, Ерма, Патрова, Ермия и братята, които са с тях.

15 Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, и Олимпан, и всичките светии, които са с тях.

16 Поздравете се един друг със свята целувка. Поздравяват ви всичките Христови църкви.

17 И аз ви умолявам, братя, да внимавате на тези, които причиняват разцепления и препънки противно на учението, което сте научили, и се отвръщайте от тях.

18 Защото такива хора не служат на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки думи и красиви речи прилъгват сърцата на простодушните.

19 Защото вашата послушност е известна на всички, затова се радвам за вас. Но аз искам да бъдете наистина мъдри относно доброто, а прости относно злото.

20 А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вас.

21 Поздравяват ви моят съработник Тимотей и моите сродници Лукий, Ясон и Сосипатър.

22 Аз, Тертий, който написах това писмо, ви поздравявам в Господа.

23 Поздравява ви Гай, гостоприемник на мен и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт.

24 (Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички вас. Амин.)

25 А на Този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповядването за Иисус Христос, според откриването на тайната, която е била премълчавана от вечни времена,

26 а сега се е явила и чрез пророческите Писания според заповедта на вечния Бог е била известена на всичките народи за покоряването им на вярата,

27 на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Иисус Христос за вечни векове. Амин.