Romans 3

1 Тогава какво е предимството на юдеина или каква е ползата от обрязването?

2 Много, във всяко отношение. И първо, защото на тях се повериха Божиите слова.

3 Тогава какво? Ако някои бяха неверни, тяхната невярност ще унищожи ли Божията вярност?

4 Да не бъде! Но нека признаваме, че Бог е истинен, а всеки човек – лъжлив, както е писано: ?за да се оправдаеш в думите Си и да победиш, когато се съдиш.“

5 Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, какво ще кажем? Несправедлив ли е Бог, когато нанася гняв? По човешки говоря.

6 Да не бъде! Понеже, как тогава Бог ще съди света?

7 Защото, ако чрез моята лъжа Божията истина преизобилства за Неговата слава, то защо и аз още да бъда осъждан като грешник?

8 И защо да не вършим зло, за да дойде добро, както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим? На такива осъждането е справедливо.

9 Тогава какво? Имаме ли ние някакво предимство пред езичниците? Съвсем не, защото вече обвинихме и юдеи, и гърци, че те всички са под грях.

10 Както е писано: ?Няма праведен нито един,

11 няма никой разумен, няма кой да търси Бога.

12 Всички се отклониха, заедно станаха негодни, няма кой да върши добро, няма нито един.“

13 ?Гроб отворен е гърлото им, с езиците си мамят.“ ?Аспидова отрова има под устните им.“

14 ?Техните уста са пълни с проклятие и горчивина.“

15 ?Краката им са бързи да проливат кръв,

16 опустошение и разорение е в пътищата им

17 и те не са познали пътя на мира.“

18 ?Пред очите им няма страх от Бога.“

19 А знаем, че каквото казва законът, казва го на онези, които са под закона, за да се затворят устата на всекиго и целият свят да бъде подсъдим пред Бога.

20 Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез делата на закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.

21 Но сега отделно от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,

22 тоест Божието оправдание чрез вяра в Иисус Христос, за всички (и на всички), които вярват; защото няма разлика,

23 защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава,

24 но се оправдават даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Иисус.

25 Него Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра; за да покаже Своята правда в прощението на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше,

26 за да покаже Своята правда в настоящото време – че Той е справедлив и че оправдава този, който вярва в Иисус.

27 Тогава къде е хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? На делата ли? Не, а чрез закона на вярата.

28 И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата по закона.

29 Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците също,

30 защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вяра.

31 Тогава отменяме ли закона чрез вяра? Да не бъде! А утвърждаваме закона.