Titus 2

1 Но ти говори това, което приляга на здравото учение:

2 старите мъже да бъдат трезви, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението.

3 Така също и старите жени да имат поведение съответно на светостта, да не са клеветници, нито отдадени много на вино, да поучават това, което е добро,

4 за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,

5 да са разбрани, целомъдрени, да работят по домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието слово.

6 Така също увещавай и младите мъже да бъдат разбрани,

7 като във всичко показваш себе си пример за добри дела – в поучението си показвай непоквареност, сериозност,

8 здраво и безукорно говорене, за да се засрами този, който се противопоставя, като няма какво лошо да каже за нас.

9 Увещавай слугите да се подчиняват на господарите си, да им угаждат във всичко, като не им противоречат,

10 да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност, за да украсяват във всичко учението на Бога, нашия Спасител.

11 Защото се яви Божията благодат, която носи спасение за всичките хора,

12 като ни учи да се отречем от нечестието и светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят,

13 като очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Иисус Христос,

14 който даде Себе Си заради нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за Себе Си народ за Свое притежание, ревностен за добри дела.

15 Така говори, увещавай и изобличавай с абсолютна настойчивост! Никой да не те презира!