Titus 3

1 Напомняй им да се покоряват на държавните началства и власти, да се подчиняват и да бъдат готови за всяко добро дело,

2 да не хулят никого, да не бъдат свадливи, а тихи и да показват съвършена кротост към всички хора.

3 Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблудени, робуващи на разни желания и страсти, живеещи в злоба и завист, мразени и мразещи се един друг.

4 Но когато се яви благостта и човеколюбието на Бога, нашия Спасител,

5 Той ни спаси не чрез праведни дела, които сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването на новорождението и обновяването на Светия Дух,

6 когото изля изобилно върху нас чрез Иисус Христос, нашия Спасител,

7 така че, като сме оправдани чрез Неговата благодат, да станем наследници според надеждата на вечния живот.

8 Вярно е това слово. И желая да държиш твърдо на това, с цел онези, които са повярвали в Бога, да бъдат старателни да вършат добри дела. Това е добро и полезно за хората.

9 И избягвай глупавите разисквания, родословия, спорове и караници върху закона, защото те са безполезни и суетни.

10 След като напътстваш един и два пъти човек, който е еретик, го отстрани,

11 като знаеш, че този, който е такъв, се е извратил и съгрешава, като от само себе си е осъден.

12 Когато изпратя при теб Артема или Тихик, побързай да дойдеш при мен в Никопол, защото съм решил там да презимувам.

13 Погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполос, така че да не им липсва нищо.

14 Нека и нашите се учат да се стараят в добри дела за посрещане на необходимите потребности, за да не бъдат безплодни.

15 Поздравяват те всички, които са с мен. Поздрави онези, които ни обичат във вярата. Благодат да бъде с всички вас. (Амин.)