Zechariah 10

1 Искайте от ГОСПОДА дъжд по времето на късния дъжд. ГОСПОД прави мълниите и ще им даде изобилен дъжд, на всекиго — зеленина на полето.

2 Понеже домашните идоли говориха суета и чародеите видяха лъжливи видения и говориха измамни сънища, и утешаваха суетно, затова се скитат като овце, окаяни са, защото няма пастир.

3 Гневът Ми пламна против пастирите и ще накажа козлите; защото ГОСПОД на Войнствата посети стадото Си, юдовия дом, и ги направи като Своя великолепен кон в бой.

4 От Него е крайъгълният камък, от Него е колът, от Него е бойният лък, от Него — всички властници заедно.

5 И те ще бъдат като силните, които тъпчат в боя враговете в уличната кал; и ще воюват, защото ГОСПОД е с тях, а яздещите на коне ще се посрамят.

6 Аз ще укрепя юдовия дом и ще спася йосифовия дом, и ще ги населя, защото се смилих над тях и ще бъдат, като че не съм ги отхвърлял, защото Аз съм ГОСПОД, техният Бог, и ще им отговоря.

7 Ефремците ще бъдат като силен мъж и сърцето им ще се радва като от вино; и синовете им ще видят и ще се зарадват, сърцето им ще ликува в ГОСПОДА.

8 Ще им свирна и ще ги събера, защото Аз ги изкупих; и ще се умножат, както се бяха умножили.

9 И ще ги посея между народите и те ще Ме помнят в дал��чни места, и ще живеят с децата си, и ще се върнат.

10 И ще ги върна от египетската земя и ще ги събера от Асирия, и ще ги доведа в галаадската земя и в Ливан, и няма да им е достатъчна земята.

11 И ще премине през морето на скръбта, и ще порази вълните на морето, и ще пресъхнат всички дълбини на реката Нил; и ще се повали гордостта на Асирия, а скиптърът на Египет ще се отнеме.

12 Аз ще ги укрепя в ГОСПОДА, и в Неговото Име ще ходят, заявява ГОСПОД.