Zechariah 14

1 Ето, идва Ден на ГОСПОДА, когато плячката ти ще се раздели сред теб.

2 И ще събера всичките народи на бой против Ерусалим. И градът ще бъде превзет, къщите ще бъдат разграбвани и жените — изнасилвани; и половината от града ще отиде в плен, а останалият народ няма да бъде изтребен от града.

3 И ГОСПОД ще излезе и ще воюва против онези народи, както в деня, когато воюва, в деня на битката.

4 В онзи ден краката Му ще застанат на Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток. И Елеонският хълм ще се разцепи през средата си на изток и на запад, ще се образува много голяма долина и половината от хълма ще се отдръпне на север, а половината му — на юг.

5 И ще побегнете в долината на Моите планини, защото долината на планините ще стига до Асал. И ще побегнете, както бягахте от земетресението в дните на юдовия цар Озия. И ще дойде ГОСПОД, моят Бог, и всичките светии с Теб.

6 И в онзи ден няма да има светлина, блестящите тела ще се свият.

7 И ще бъде единствен ден — той е известен на ГОСПОДА — нито ден, нито нощ, а по вечерно време ще има светлина.

8 И в онзи ден живи води ще излязат от Ерусалим: половината им към източното море и половината им към задното море; през лятото и през зимата ще бъде така.

9 И ГОСПОД ще бъде Цар над цялата земя; в онзи ден ГОСПОД ще бъде един и Името Му едно.

10 Цялата страна ще се превърне в равнина, от Гава до Римон на юг от Ерусалим; а Ерусалим ще се издигне и ще се насели на мястото си — от Вениаминовата порта до мястото на първата порта и до Портата на ъгъла, и от кулата Ананеил до царските линове.

11 И ще се живее в него и няма да има вече проклятие, и Ерусалим ще се насели в безопасност.

12 И ето язвата, с която ГОСПОД ще порази всичките народи, които са воювали против Ерусалим: Месата им ще се разложат, докато още стоят на краката си, очите им ще се разложат в ямите си и езикът им ще се разложи в устата им.

13 И в онзи ден ще има голям смут от ГОСПОДА сред тях и те ще хващат всеки ръката на другия и ръката на всекиго ще се вдигне против ближния му.

14 И Юда също ще воюва в Ерусалим; и богатството на всичките околни народи ще се събере — злато, сребро и дрехи в голямо количество.

15 И такава, като тази язва, ще бъде язвата на конете, на мулетата, на камилите и на магаретата, и на всичките животни, които ще бъдат в онези станове.

16 И всеки, който остане от всичките народи, дошли против Ерусалим, ще се изкачва от година на година да се покланя на Царя, ГОСПОДА на Войнствата, и да празнува празника на колибите.

17 И ако някои от родовете на земята не се изкачат в Ерусалим да се поклонят на Царя, ГОСПОДА на Войнствата, на тях няма да има дъжд.

18 И египетският род ако не се изкачи и не дойде, на тях няма да има дъжд. Това ще бъде язвата, с която ГОСПОД ще порази народите, които не се изкачват да празнуват празника на колибите.

19 Това ще бъде наказанието на Египет и наказанието на всичките народи, които не се изкачват да празнуват празника на колибите.

20 В онзи ден на звънците на конете ще има надпис: Свят на ГОСПОДА. И котлите в дома ГОСПОДЕН ще бъдат като легените пред олтара.

21 И всеки котел в Ерусалим и в Юда ще бъде свят на ГОСПОДА на Войнствата; и всички, които жертват, ще идват и ще вземат от тях и ще варят в тях. И в онзи ден няма вече да има търговец в дома на ГОСПОДА на Войнствата.