Zechariah 2

1 След това повдигнах очите си и видях, и ето, един мъж и в ръката му имаше мерителна връв.

2 И казах: Къде отиваш? А той ми каза: Да измеря Ерусалим, за да видя каква е ширината му и каква е дължината му.

3 И, ето, ангелът, който говореше с мен, излезе и друг ангел излезе да го посрещне.

4 И му каза: Тичай, говори на този младеж и кажи: Ерусалим ще се насели без стени заради многото хора и добитък в него.

5 И Аз, заявява ГОСПОД, ще му бъда огнена стена наоколо и ще бъда за слава сред него.

6 Горко! Горко! Бягайте от северната земя, заявява ГОСПОД, защото ви разпръснах към четирите небесни ветрища, заявява ГОСПОД.

7 О, сионска дъще! Спасявай се, ти, която живееш при вавилонската дъщеря!

8 Защото така казва ГОСПОД на Войнствата: За слава Той ме изпрати при народите, които ви плячкосаха; защото, който докача вас, докача зеницата на окото Му.

9 Защото ето, Аз ще помахам с ръката Си върху тях и те ще станат плячка на слугите си. Тогава ще познаете, че ГОСПОД на Войнствата Ме е изпратил.

10 Пей и се радвай, сионска дъще, защото, ето, Аз идвам и ще обитавам сред теб, заявява ГОСПОД.

11 И в онзи ден много народи ще се прилепят към ГОСПОДА и ще Ми бъдат народ. И Аз ще обитавам сред теб и ще познаеш, че ГОСПОД на Войнствата Ме е изпратил при теб.

12 И ГОСПОД ще наследи Юда за Свой дял в святата земя и пак ще избере Ерусалим.

13 Замълчи, всяко създание, пред ГОСПОДА, защото Той се надига от святото Си обиталище!