Zechariah 6

1 И отново повдигнах очите си видях, и ето, четири колесници излизаха измежду двете планини, а планините бяха бронзови планини.

2 На първата колесница имаше червени коне, на втората колесница — черни коне,

3 на третата колесница — бели коне, а в четвъртата колесница — пъстри силни коне.

4 И проговорих и казах на ангела, който говореше с мен: Какви са тези, господарю мой?

5 И ангелът отговори и ми каза: Тези са четирите небесни ветрища, които излизат, след като са стояли пред Господаря на цялата земя.

6 На която колесница са черните коне, те излизат към северната страна и белите излизат след тях, а пъстрите излизат към южната страна.

7 А силните излязоха и поискаха да отидат да обходят земята; и той каза: Идете, обходете. И те обходиха земята.

8 И извика към мен и ми говори, като каза: Ето, излезлите към северната страна успокоиха духа Ми в северната страна.

9 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:

10 Вземи принос от пленниците, от Хелдай, от Товия и от Йедая и иди ти в същия ден и влез в къщата на Йосия, сина на Софония, където дойдоха от Вавилон.

11 И вземи от тях сребро и злато и направи корони и ги положи на главата на първосвещеника Иисус, сина на Йоседек;

12 и му говори и кажи: Така говори ГОСПОД на Войнствата и казва: Ето мъж, Издънка е името му; и ще израсте от мястото си и ще съгради храма ГОСПОДЕН.

13 Да, той ще съгради храма ГОСПОДЕН и той ще носи величие и ще седне на престола си, и ще владее, и ще бъде свещеник на престола си; и съвет на мир ще бъде между двамата.

14 А короните ще бъдат за Елем и за Товия, и за Йедая, и за Хен, сина на Софония, за спомен в ГОСПОДНИЯ храм.

15 И далечни ще дойдат и ще градят в ГОСПОДНИЯ храм; и ще познаете, че ГОСПОД на Войнствата ме е изпратил при вас. И това ще стане, ако послушате внимателно гласа на ГОСПОДА, своя Бог.