Zechariah 9

1 ГОСПОДНОТО слово, наложено за земята Адрах; и Дамаск е почивката му, защото окото на ГОСПОДА е върху човека и върху всички израилеви племена,

2 а също над Емат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри.

3 А Тир си построи крепост и натрупа сребро като прах и чисто злато — като уличната кал.

4 Ето, Господ ще го завладее и ще порази силата му в морето, а той ще бъде погълнат от огън.

5 Аскалон ще види и ще се уплаши, и Газа — и ще се разтрепери много, и Акарон — защото очакването му ще се посрами. И царят ще погине от Газа и Аскалон няма да се насели.

6 Незаконороден ще живее в Азот и ще отсека гордостта на филистимците.

7 Ще отнема кръвта от устата му и гнусотиите измежду зъбите му; и ще остане и той за нашия Бог и ще бъде като хилядник в Юда, и Акарон — като евусееца.

8 Ще разположа за дома Си стан против войска, против онзи, който минава, и против онзи, който се връща, и никой насилник няма вече да премине над тях, защото сега видях с очите Си.

9 Радвай се много сионска дъще, викай от радост, ерусалимска дъще! Ето, твоят Цар идва при теб; Той е праведен и спасител, смирен, и яздещ на магаре, и на магаренце, рожба на магарица.

10 И Аз ще изтребя колесница от Ефрем и кон от Ерусалим; и ще се отсече бойният лък. И Той ще говори мир на народите и владичеството Му ще бъде от море до море и от реката Ефрат — до краищата на земята.

11 А за теб, чрез кръвта на завета ти изведох затворниците ти от безводния ров.

12 Върнете се в крепостта, затворници, които се надявате! Още днес възвестявам, че ще ти върна двойно.

13 Защото си опънах Юда и лъка си напълних с Ефрем; и ще подбудя децата ти, Сионе, срещу децата ти, Гърция; и ще те направя като меч на воин.

14 И ГОСПОД ще се яви над тях и стрелата Му ще излезе като светкавица; и Господ БОГ ще надуе рога и ще се понесе с вихрушките на юга.

15 ГОСПОД на Войнствата ще ги защитава; и те ще погълнат противниците и ще тъпчат камъни за прашка; и ще пият, и ще вдигат шум като от вино, и ще се изпълнят като чаши, като ъглите на олтара.

16 И ГОСПОД, техният Бог, ще ги спаси в онзи ден като стадо на Своя народ, защото те са камъни в корона, блестящи над земята Му.

17 Защото колко велика е благостта Му и колко велика е красотата Му! Житото ще направи юношите да цъфтят, а младото вино — девиците.