Zephaniah 3

1 Горко на бунтовния и осквернен град, на потисническия град!

2 Не послуша глас, не прие поправление, не се упова на ГОСПОДА, не се приближи при своя Бог.

3 Първенците му сред него са ревящи лъвове, съдиите му — вечерни вълци, не оставят кост за сутринта.

4 Пророците му са лекомислени, коварни хора, свещениците му оскверниха светилището, насилваха закона.

5 ГОСПОД е праведен сред него, няма да извърши неправда; сутрин след сутрин неизменно извежда на светло Своето правосъдие, но неправедният не знае срам.

6 Изтребих народи, кулите им опустяха, запустих пътищата им, да не минава никой, градовете им са опустошени, няма никой, няма жител.

7 Казах: О, дано се убоиш от Мен, да приемеш поправление! И така селището му няма да се изтреби според всичко, което му определих. Но те станаха рано и поквариха всичките си дела.

8 Затова, чакайте Ме, заявява ГОСПОД, до деня, когато се надигна за обир; защото присъдата Ми е да струпам народите, да събера царствата, за да излея върху тях негодуванието Си, целия си пламенен гняв, понеже в огъня на ревността Ми ще бъде погълната цялата земя.

9 Защото тогава ще променя устните на народите на чисти устни, за да призовават всички Името на ГОСПОДА и да Му служат единодушно.

10 От отвъд етиопските реки поклонниците Ми, разпръснатите Ми, ще Ми донесат принос.

11 В онзи ден няма да се срамуваш от всичките си дела, с които си отстъпил от Мен, защото тогава ще отнема отсред теб твоите, които горделиво тържествуват, и ти няма вече да се държиш надменно на светия Ми хълм.

12 Но ще оставя сред теб смирен и беден народ, който ще се уповава на Името на ГОСПОДА.

13 Останалите от Израил няма да вършат беззаконие и няма да говорят лъжа и няма да се намери в устата им измамен език — защото ще пасат и ще лежат и никой няма да ги плаши.

14 Пей, сионска дъще, извикай от радост, Израилю! Радвай се и се весели от все сърце, ерусалимска дъще!

15 ГОСПОД отмени присъдите ти, отвърна врага ти; Царят на Израил, ГОСПОД, е сред теб; няма вече да видиш зло.

16 В онзи ден ще се каже на Ерусалим: Не се бой! Сионе, да не отслабват ръцете ти!

17 ГОСПОД, твоят Бог, е сред теб. Силният ще те спаси, ще се весели за теб с радост, ще мълчи в любовта си, ще ликува за теб с песен.

18 Ще събера скърбящите заради празниците — от теб бяха, позорът тежи върху тях.

19 Ето, Аз ще се разправя с всичките ти угнетители; и ще спася куцащата и ще прибера изгонената; и ще ги направя за слава и име във всички страни, където бяха за срам.

20 В онова време ще ви доведа и на времето ще ви събера, защото ще ви направя за име и слава сред всички народи на земята, когато ви върна от плен пред очите ви, казва ГОСПОД.