Daily verses

Haere mai, tirohia nga mahi a Ihowa, nga whakangaromanga i whakaputaina e ia ki te whenua.

Otiia e pono ana te Atua, mana koutou e whakau, e tiaki i te tangata kino.